Формування громадянської компетентності учнів у системі науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу

        21 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

     Методична робота – це важливий складник педагогічної освіти, від рівня організації якого залежить ефективність навчання та виховання учнів у школі. Практика показує, що основний шлях, який суттєво спроможний вплинути на підвищення педагогічної майстерності педагогів, їх компетенції і ерудиції – це чітка на дійсно науковій основі організація методичної роботи в школі. Саме тому 16 грудня у Щасливському НВК відбувся районний семінар заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи «Формування громадянської компетентності учнів у системі науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу». У роботі семінару взяли участь начальник відділу освіти Бориспільської РДА Микола Васильович Неруш, завідуючий районним методичним кабінетом відділу освіти Віктор Іванович Кравцов, методист районного методичного кабінету по роботі з педагогічними кадрами Тетяна Володимирівна Чигрин, голова районної організації Профспілки працівників освіти і науки України Світлана Павлівна Сьомак та заступники директорів шкіл усіх загальноосвітніх закладів Бориспільщини.

      На початку зібрання були визначені мета і завдання семінару. До присутніх звернулися з вітальним словом представники відділу освіти та директор Щасливського НВК Юрій Юрійович Йовбак.

          Учасники семінару відвідали відкриті уроки, які підготували вчителі Щасливського НВК.

         Педагоги усвідомлюють, що у молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у дитини любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. Тому на уроці української мови в2-му класі «Закріплення та узагальнення знань про розповідні, питальні та спонукальні речення» (вчитель Пархоменко В.М.)присутні побачили як саме на краєзнавчому матеріалі діти складають речення, вчаться вимовляти його з відповідною інтонацією. Діти говорили про рідне село, його історію. Вивчали назви вулиць. Дібраний вчителем дидактичний матеріал спрямовував увагу учнів на багатство і милозвучність української мови, захоплював дітей її красою, пробуджував любов до рідного слова, прагнення вивчати українську мову.

       Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом нації.Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості. Тому на уроці української мови в п’ятому класі «Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса» (вчитель Фісоченко Т.М.) гості семінару спостерігали, як діти не тільки вивчали новий матеріал, а й відбувався процес вибудовування духовного світу учнів, формування цілісних світоглядних уявлень про державу, трагедію її сьогодення, справжній патріотизм. І учні не просто відсторонено спостерігають за тим, що відбувається, а хочуть бути активними співтворцями, повноцінними юними громадянами. Діти вчилися правильно писати листи, підписувати конверти. Лист, який вони писали на уроці, був адресований бійцям АТО. Всі присутні відзначили, що лист– не формальність заради гарної оцінки, а поклик серця.

      Відомо, що сьогодні фізику не можна розглядати лише як об’єктивне пізнання природи, яка не взаємодіє з людиною. Учень повинен знати, заради чого пізнається природа, розуміти значення науки в житті суспільства й кожної людини зокрема. Оновлення змісту фізичної освіти слід розглядати як процес формування освітньо-пізнавальних, патріотичних якостей учнів, виховання національної свідомості, поглиблення знань про свій народ, його наукові та культурні традиції.

        Присутні на уроці фізики в 10 класі «Реактивний рух. Ракети. Розвиток космонавтики. Внесок українських учених у розвиток космонавтики»(вчитель – Торбін Н.В.) присутні переконалися, що фізика має великі виховні можливості українознавчого аспекту. На уроці були використані цікаві розповіді про окремі епізоди з життя та діяльності видатних українських учених і винахідників, історичні довідки про відкриття фізичних законів, досягнення вітчизняної науки в різних галузях народного господарства. Були продемонстровані досліди, макети фізичних приладів та установок, які відтворюють видатні фізичні відкриття та винаходи в Україні; фото- та відео фрагменти з історії фізики в нашій державі.

      Відомо, що українцям є ким і чим пишатися. Педагоги просто зобов’язані ознайомлювати учнів із іменами учених-українців, щоб молодь усвідомлювала велич українського народу в історії людського існування. Так, у контексті проведеного уроку необхідними були повідомлення про Засядька та Корольова.

    Національно-патріотичне виховання на уроках природничих дисциплін тісно пов’язано з пізнавальною діяльністю учнів, зміст і методи якої безпосередньо впливають на реалізацію виховних завдань. Природа є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей цінносних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості.

        Так, на уроці біології в 9 класі «Будова і функції шкіри» вчитель Дуденко Л.В. створила умови для формування в учнів почуття гордості за свою Батьківщину. Адже патріотичне виховання передбачає формування в учнів знань, та уявлень про досягнення нашої країни в галузі медицини, що прославляють Україну. Завжди необхідно підкреслювати їхню приналежність до України, звертати увагу на внесок української науки в розвиток світової.

       На заняттях із музичного мистецтва учні мають можливість відчути красу українського народного музичного мистецтва, осягнути інтонаційні особливості музики українського народу, відчути національну своєрідність, спільне і відмінне в музиці різних народів.На уроці «Пісенний календар. Колядки» (вчитель Племянник І.М.) третьокласники разом із гостями заглибилися в красу народної пісні, розучували колядку «Слава во вишніх Богу». Той піднесений передсвятковий емоційний стан вони майстерно передали у голосі.

    Після уроків гості семінару поділилися враженнями про відвідані навчальні заняття, відзначили високий професійний рівень щасливських педагогів, належні знання учнів, їхню високу громадянську свідомість. Вчителями доцільно було використано сучасні засоби навчання, оптимально поєднано форми та методи роботи, що створило атмосферу співпраці, забезпечило ефективність засвоєння навчального матеріалу.

      Заступник директора із науково-методичної роботи Тригуб І.А. ознайомила учасників семінару із структурою методичної роботи Щасливського НВК, яка включає декілька компонентів – методичні об’єднання, школи, творчі групи. Ці взаємопов’язані елементи відповідають цілям і завданням, що стоять перед навчальним закладом та втілюються в різних формах, різними методами і засобами. Участь у них стимулює творчість учителя, сприяє його постійному вдосконаленню.

      Гості ознайомилися із системою навчально-виховних кабінетів Щасливського НВК, відвідали Світлицю Рідного Слова, Центр шкільного Шевченкознавства, Кімнату-музей П.П. Чубинського, Музей історії села. Ці кабінети дозволяють ефективно вивчати та популяризувати творчість видатних людей, односельців, допомагають школярам у організації дослідницької роботи, сприяють вихованню любові до рідної землі, свого народу, нашої мови та культури; формуванню усвідомлення власної ролі й відповідальності в майбутньому за долю нашої держави; вихованню національної свідомості, почуття гордості за Україну.

       Отже, становлення учня як громадянина та патріота – актуальна проблема сьогодення. І в Щасливському НВК розуміють, що цей процес здійснюється як під час навчальної, так і виховної роботи в школі, формуючи свідому, активну, корисну для суспільства особистість.

     Ефективність патріотичного виховання в системі виховної роботи значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, методів і форм його організації. Тому учасники семінарустали глядачами традиційного шкільного свята «Посвята в ліцеїсти». Цей захід дозволяє п’ятикласникам відчути гордість за свою школу, її традиції; викликає бажання їх примножувати. Адже саме із любові до сімї, до школи виростає любов до держави.

      Під час Круглого столу були прийняті рекомендації семінару.

    Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді національно-патріотичне виховання – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських  організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

       Взявши до уваги матеріали, представлені на семінарі,

рекомендуємо:

керівникам закладів освіти:

національне-патріотичне виховання здійснювати за напрямами:

 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • шанобливе ставлення до історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави; військово-патріотичне виховання школярів;
 • розвиток фізичного, психічного та духовного здоров’я;
 • задоволення естетичних і культурних потреб особистості;
 • проведення традиційних виховних заходів;
 • співпраця з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями з питань національно-патріотичного виховання молодого покоління;
 • формування мовної культури учнів; поширення в практиці роботи навчальних закладів досвіду використання навчальних можливостей Світлиці Рідного Слова, Центру шкільного Шевченкознавства, Кімнати-музею П.П. Чубинського;
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, української держави, рідної землі, родини, використовуючи можливості шкільних музеїв Історії села тощо;
 • встановлення відносин громадянського партнерства між школою, сім′єю, громадою, ЗМІ, органами влади тощо.

Вчителям-предметникам, класним керівникам та класоводам:

 • широко впроваджувати компетентісний підхід при викладанні предметів різних галузей знань;
 • активно застосовувати освітні технології, зорієнтовані на діяльність і особисту творчість;
 • розвивати знання учнів про демократію та демократичні цінності, що інтегруються у контексті національної культури;
 • розвивати конструктивно-критичне мислення, комунікативні навички, ініціативу, відповідальність учнів;
 • створювати умови для набуття учнями досвіду громадянської активності, демократичної поведінки та комунікативної взаємодії;
 • виробляти здатність до соціальної дії та соціального вибору як особистісно-значущої й соціально позитивної діяльності, а також відповідальність за її результати;
 • виявляти та поширювати перспективний педагогічний досвід учителів із питань формування громадянської компетентності учнів;
 • створювати освітнє середовище з набуття досвіду громадянських дій, демократичної поведінки;
 • активно залучати молодь до участі у громадському житті села, району, області, держави;
 • використовувати потенціал психологічної служби для розвитку комунікативної культури, соціальної компетентності учнівської молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З Днем Святого Миколая!

        19 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

19 грудня — День Святого Миколая

          Дев’ятнадцятого грудня — день святого Миколая. Св. Миколай також відомий під іменами: Міколай, Міклаш, Йолупукі, Сейнт Ніколаус, Сантаклос, Фадер Крісмас, Пер Ноель, Сінтер Клаас.

          Це найбажаніший день у році для дітлахів. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку або кладуть за вікно і моляться до нього, просячи передусім здоров’я собі та батькам. У день перед святом згадують всі свої добрі і злі вчинки, зважують: чого більше. Чи буде подарунок, а чи, можливо, різка? Бо чемні діточки обов’язково знайдуть під подушкою подарунок, а неслухняні – прутик. Ця різочка є своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою і виправитися.

       А в ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить Святий Миколай і кладе під подушку подарунки.

        У сучасні часи з’явилась добра традиція – саме у День Святого Миколая опікуватись сиротами та знедоленими дітьми, даруючи їм подарунки.

        Св. Миколай опікується воїнами, водіями і мандрівниками, допомагає бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів, моряків, торговців та лучників.

             Народні прикмети:

 • Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього.
 • У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи.
 • Як впаде великий іній — на гарний врожай хліба.
 • Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину.
 • Морозяний день — на уроду хліба й городини.
 • З цього дня підходять другі морози — Миколині: «На Студеного Миколу снігу навалить гору».
 • Якщо в день Миколая замітає слід, дорозі не стояти від Миколи до Різдва (7 січня).
 • «Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого».

Вітаємо!!!

        19 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

Вітаємо!

з перемогою у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади

з обслуговуючої праці (9 клас)

Маслюк Ярославу

та її учителя

                                                                                  Пальчун Л.М.

Вітаємо!!!

        19 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

Вітаємо!

з перемогою у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади

з технічної праці (9 клас)

Барановського Дмитра  

та його учителя

Бондаренка А.М.

Вітаємо!!!

        19 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

Вітаємо!

 переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії

 8 кл.- Костюченко Віталій – 3 місце;

 8 кл.- Жураковська  Валерія – 3 місце;

9 кл.- Мулярчук Ірина – 1 місце;

 10 кл.- Ваганова Надія – 3 місце;

 11 кл.- Марченко Анастасія – 2 місце

та їх учителів

Замотіну Н.М., Білана С.С.

Подорож до Синього птаха

        19 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

Відкладіть усі ви справи,

Балачки, пусті забави.

Зручно сядьте ви, будь ласка,

Бо прийшла у гості казка, —

з такими словами  звернулася вчитель початкових класів Карпенко Людмила Анатоліївна до гостей, учнів 1-4 класів,  батьків учнів 3-А класу, які прийшли на свято казки.

       Свято підготували та провели учні 3-А класу. Вони із задоволенням організували для всіх присутніх незабутню подорож за сині моря, за високі гори до чарівного лісу, серед якого всіма барвами світиться галявина. Туди, де живе Синій птах.

       Синій птах – це символ мрії, казки, щастя.  Дорога до нього далека, важка й небезпечна.

      Кожен учень 3-А класу мав свою роль, яку виконував вміло, артистично. Всі діти були у відповідних костюмах. Декорація також відповідала подіям, що відбувалися на сцені. Все це допомогло присутнім забути про реальні події і думками поринути у казковий світ.

        Наші герої на шляху до щастя зустрілися і з Чарівницею, і з Котом Леопольдом, і з  Котом у Чоботях, Червоною Шапочкою, Дюймовочкою, Петриком-П’яточкіним, Колобком та Лисицею, Гердою, Чіпом, Дейлом та Гаєчкою,  які допомагали при небезпеках.

      Отримали перемогу вони і в сутичці з піратами та Отаманшою.  Спробувала їх збити з толку лисиця Аліса зі своїм другом котом Базиліо. Та Мальвіна і її вірний друг Артемон справилися із хитрими супротивниками і показали дітям вірну дорогу до Синього птаха.

      Хоч дорога була нелегка, але, зустрівшись із Синім птахом, всі переконалися, що дуже необхідна. У кінці подорожі Синій птах звернувся до всіх присутніх:

                      Прошу вас  я – посміхайтесь!

                      І дивуйтесь, і милуйтесь!

                      Фантазуйте, сперечайтесь,

                      І завжди- завжди співайте!

      Він побажав, щоб  мрії всіх дітей обов’язково  здійснилися, адже вони так впевнено та безстрашно  йшли до цього.          

          А яка ваша заповітна мрія?

 

СНІД – одна із жахливих хвороб сучасності

        19 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

         ВІЛ і його кінцева стадія СНІД – одна із жахливих хвороб сучасності. Зусилля вчених спрямовані на винайдення ефективних методів подолання СНІДу. Нажаль, говорити про перемогу над вірусом ВІЛ передчасно. Сьогодні понад 50 мільйонів жителів планети Земля є ВІЛ-позитивними, а понад 20 мільйонів вражені СНІДом. Кожного дня у світі інфікується 15-16 тисяч осіб, переважно молодого віку.

        Україна визнана державою, яка найбільше за інших у Східній Європі постраждала від ВІЛ/СНІДу. Від початку 2015 року в Україні офіційно зафіксовано 14 тисяч випадків зараження ВІЛ! Щодня від СНІДу в Україні помирає в середньому 7 людей! ВІЛ може вразити кожного!

         Учні Щасливського НВК активно долучилися до всесвітньої акції. На грудях школярів майорять червоні стрічки – символ боротьби з ВІЛ/СНІДом. Символ усвідомлення серйозності даної проблеми; надії, що буде знайдено вакцину від ВІЛ і ліки від СНІДу; солідарності із людьми, що живуть з ВІЛ, їхніми близькими, рідними, друзями; в пам’ять про людей, життя яких забрала ця недуга та протест проти дискримінації людей, що живуть з ВІЛ.

    Старшокласниці Мулярчук Ірина та Стороженко Єлизавета підготували виступ агітбригади для учнів 5-6 класів «Увага! Небезпечний вірус!». Під час виступу агітбригади  школярі обговорили проблему толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних та створили «Серця друзів», де висловили свої побажання цим людям та можливу допомогу.

        Учнями 8-х  та 9-х класів випущено стінні інформаційні газети та створені пам’ятки про шляхи передачі та способи захисту від ВІЛ/СНІДу.

        ВІЛ-інфекція становить велику небезпеку для людей і суспільства. Тому про неї треба знати всім та спільно вирішувати цю проблему. Необхідно докладно вивчати правду про ВІЛ-інфекцію та інформувати про це членів родини.

      Важливо пам’ятати, що можна запобігти зараженню ВІЛ-інфекцією! Уникання ризикованої поведінки – найліпший спосіб збереження свого здоров’я та життя!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хімічна освіта Бориспільщини на межі тисячоліть»

        14 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

        На початку  грудня у Щасливському  НВК  відбувся  круглий  стіл  вчителів хімії  Бориспільського  району «Хімічна  освіта  Бориспільщини  на  межі  тисячоліть».  Учасники  семінару  були  присутні на  уроці оцінювання  і  перевірки  знань по  темі:  «Розчини. Електролітична  дисоціація»  у  9  класі,  який  проводила вчитель  хімії  Щасливського  НВК,  методист РМК  Чорноус  Оксана  Василівна. Учні  відповідали  на  питання,  демонстрували досліди,  записували  хімічні  рівняння  і  розв’язували    задачі.  А потім за  круглим  столом «Педагогічна спадщина вчителів  хімії Бориспільщини»,  учасники  семінару  згадали  своїх  колег- попередників:  Дьохтярьову  Лідію  Дмитрівну – Сеньківська  ЗОШ,  Польову  Марію  Василівну —  Дударківська  ЗОШ,  Барановську  Броніславу  Гаврилівну – Гнідинська  ЗОШ,  Смірнова  Олексія  Сергійовича та  Карпенко Софію  Іванівну – Вишенська  ЗОШ,  Ленського  Івана  Івановича,  Севрука  Олександра  Федоровича,  Дуднік  Поліну  Іванівну,  Нестеренко  Ольгу  Василівну —  вчителів  хімії  Вороньківської  ЗОШ, які  з  30-х  років  минулого  століття навчали  хімії  молодь  Бориспільщини.  Своїм  досвідом  поділилися   вчителі-ветерани  Кохно  Лідія  Дмитрівна з Рогозівська  ЗОШ та  Давидьон  Анна  Павлівна  з  Вороньківської ЗОШ,  які із року  в  рік  плідно  працюють на  освітянській  ниві  нашого  району.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо!

        9 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

Вітаємо

з перемогою на районній олімпіаді з хімії!

І місце – Чарнюк  Максим (7-А клас), вчитель Сушко С.О.

ІІ  місце – Сєргєєва  Валерія  (8-А клас), вчитель Чорноус О.В.

І  місце – Ваганова Надія  (10-А клас), вчитель Сушко С.О.

Вітаємо!

        9 Декабрь 2015 Автор: .          Прокоментувати

Вітаємо

з перемогою на районній олімпіаді з астрономії

І місце – Ваганову  Надію (10-А клас), учитель Торбін Н.В.

ІІ місце – Дудніка  Ярослава (10-А клас ), учитель Торбін Н.В.

І місце – Кобевко  Наталію (11-А клас), учитель Торбін Н.В.

Календар подій

Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Відео

Світлиця рідного слова, част.1

Світлиця рідного слова, част.2

Архів

Мітки